juli 15, 2024

Pauw Kraan Vervoer

Vervoer en Logistiek

Het Nederlands kabinet en de BPM: stapsgewijs afbouwen tot 2020

Het kabinet wil de komende jaren het Nederlandse stelsel van autobelastingen sterk vereenvoudigen. Zo is het van plan om een aantal bijtellingpercentages te verminderen om zo tot stabielere belastingsinkomsten te komen die efficiënter bijdragen aan een gezonder milieu.

Centraal in deze veranderingen staat de aanschafbelasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Deze zou verder worden afgebouwd tussen 2017 en 2020, geheel in de lijnen van de plannen vooropgesteld in de Autobrief II.

Verlaging BPM

Het kabinet is van plan om de BPM stapsgewijs af te bouwen tot 2020 met in totaal 20%. De bedoeling hiervan is om zo een eerste stap te nemen naar een volledige afschaffing van de aanschafbelasting.

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes is verder een grote tegenstander van het ingewikkelde systeem met kortingen in de bijtelling. Hij stelt daarom een forfaitair bijtellingtarief voor dat de totale berekening op termijn sterk moet vereenvoudigen.

Naast het verminderen en vereenvoudigen van de belasting, zal ook de berekening van de aanschafbelasting op personenauto’s en motorrijwielen veranderen. Sinds 1 januari 2013 wordt de BPM berekend op basis van CO2-uitstoot. Het kabinet is nu van plan om deze groene lijn verder door te trekken.

BPM met groene functie

Zo werden de grenzen betreffende CO2-emissie voor zowel benzine als dieselwagens grondig aangescherpt. De vaste kost gaat hierbij van 175 naar 350 euro terwijl de CO2-component met een gelijke hoeveelheid daalt. Voor zeer onzuinige voertuigen geldt er een extra slurptaks.

Het tarief voor auto’s die weinig uitstoten gaat op zijn beurt omlaag. Dit betekent goed nieuws voor zuinige wagens in het middensegment: zij worden nu extra voordelig. Voor plug-inhybrides geldt er vanaf dit jaar een aparte tabel.

Enkel auto’s met nulemissie komen tot slot voortaan in aanmerking voor complete vrijstelling. Het kabinet gelooft dat dit de groene rol van de BPM verder zal cementeren en consumenten zal aanzetten om te investeren in wagens die zowel voor de portefeuille als het milieu voordelig zijn.